Beton kəsmə işləri

  • ŞİRKƏT

    Gəncə İdman sarayı
  • TARİX

    2023
  • Görülən İş

    Beton Cilalama

Beton deşmə və kəsmə işləri xüsusi növ avadanlıqlardan istifadə edərək dəmir-beton konstruksiyalarında və ya adi betonda silindrik deşiklər və kompleks kanallar yaratmaq üçün hazırlanmış bir texnoloji əməliyyatdır. Bu metod, müxtəlif məqsədlər üçün dəmir-beton konstruksiyalarda kanalların açılmasına imkan verir:

WhatsApp Icon
WhatsApp Icon