Mərmər cilalama

  • ŞİRKƏT

    28 mall
  • TARİX

    2023
  • Görülən İş

    Beton Cilalama

Mərmərin qaşınması və cilalanması müxtəlif yollarla aparılır və ümumiyyətlə peşəkar avadanlıq tələb olunur. Fərqli daş növləri fərqli aşınma müqaviməti, sərtlik və s. göstəricilərə malikdir. Məsələn, elə mərmər var ki, ecazkar dərəcədə gözəldir, lakin aşınmaya həssasdır. Bu səbəbdən divar bəzəyi və ya dekorativ daxili elementlərin istehsalı üçün daha tez-tez istifadə olunur. Ancaq elə mərmər də var ki, mexaniki gərginliyə daha davamlıdır - döşəmə üçün əla seçimdir. Döşəmələr əsasən aşınmadan əziyyət çəkir, çünki güclü stresə məruz qalır: insanlar dabanlı ayaqqabılarda gəzir, mebel daşıyır və döşəməni tez-tez kifayət qədər aqressiv maddələrdən və hətta aşındırıcılardan istifadə edərək yuyurlar. Nəticədə rəng əziyyət çəkir, toxuma pisləşir. Daşın ömrünü uzadan və yenidən canlı və parlaq bir görünüş verən əsas prosedurlar, bir qayda olaraq, kompleks şəklində həyata keçirilir.

WhatsApp Icon
WhatsApp Icon